อินโดนีเซียปูพรมแดงธุรกิจไทย ลงทุนเมืองหลวงใหม่‘นูซันตารา’

ในปี 2562 ประธานาธิบดีโจโก วิโดโดแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกาศย้ายเมืองหลวงจากจาการ์ตาไปยังอิบูโกตาเนการานูซันตารา ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก แผนการพัฒนานูซันตาราแบ่งออกเป็น 5 ระยะ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2565-2588 ด้วยงบประมาณกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ พื้นที่โดยรวมขนาด1,600.88 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่พัฒนาสามเขต

1. ศูนย์กลางการปกครอง พื้นที่ 42.9 ไร่ เป็นที่ตั้งสำนักงานรัฐบาลกลาง (ทำเนียบประธานาธิบดี, กระทรวง ทบวง กรม, สถานทูต บ้านพักทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน)

2. เขตเมืองหลวง พื้นที่ 351.13 ไร่ เป็นส่วนต่อขยายจากเขตศูนย์กลางการปกครอง เป็นที่ตั้งของธุรกิจสำนักงาน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น

3. ส่วนขยายของเมืองหลวง ครอบคลุมพื้นที่ส่วนที่เหลือกำหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนใช้เงินทุนพัฒนานูซันตาราจากสองแหล่ง แหล่งแรกใช้งบประมาณแห่งชาติ 20% ที่เหลือให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

ความคืบหน้าโครงการ

นับถึงวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลอินโดนีเซียโดยกระทรวงงานสาธารณะและการเคหะรายงานว่า การพัฒนาศูนย์กลางการปกครอง ซึ่งประกอบด้วยทำเนียบประธานาธิบดี สำนักงานประธานาธิบดี สำนักงาน 4 กระทรวง บ้านพักรัฐมนตรี ทางด่วน ทางหลวง เขื่อน และ Sumbu Kebangsaan Region (เขตที่ออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางของชาติ ตั้งอยู่ใจกลางประเทศพอดี วัดจากตะวันออกสุดหรือตะวันตกสุดได้ระยะทางเท่ากัน) ทำไปได้ 25% แล้ว

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานสาธารณะและการเคหะคาดว่า การย้ายเมืองหลวงจะทำได้ในเดือน ส.ค.2567 เพื่อเฉลิมฉลอง 79 ปีเอกราชสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อย่างไรก็ตาม การพัฒนานูซันตารายังต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในด้านการเงิน รัฐบาลอินโดนีเซีย กระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญที่ภาคเอกชนไทยจะเข้าไปมีส่วนร่วมลงทุนพัฒนาเมืองหลวงใหม่แห่งนี้ เช่นเดียวกับเหล่านักลงทุนจากญี่ปุ่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

ความสำคัญของไทย

ไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย ระบบโลจิสติกส์ยอดเยี่ยมเป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางธุรกิจและการลงทุนประจำภูมิภาคอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัทข้ามชาติระดับโลกมากมาย อีกทั้งไทยยังเป็นสมาชิกอาเซียนที่เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียอย่างแข็งขันระหว่างปี 2560-2565 รวม 1.52 พันล้านดอลลาร์จาก 1,486 โครงการ

นับถึงวันนี้ บริษัทไทยเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียแล้ว 14 บริษัท อาทิ เอสซีจี, เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพฯ และธนาคารกสิกรไทย ด้วยคุณสมบัติของบริษัทเหล่านี้ชี้ว่า นักลงทุนไทยมีศักยภาพในการเข้าไปลงทุนร่วมสร้างเมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซีย เมื่อไม่กี่วันก่อนสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยจึงจัดเวทีธุรกิจในหัวข้อ “โอกาสการลงทุนในนูซันตารา: เมืองหลวงแห่งใหม่ของอินโดนีเซีย”เปิดให้นักลงทุนไทยได้พบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนอินโดนีเซียและสำนักงานคณะกรรมการนูซันตาราโดยตรง

เวทีธุรกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการค้า, การท่องเที่ยว การลงทุน และวัฒนธรรม (Trade, Tourism, Investment, and Culture Forum: TTICF  2023) จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

โอกาสของธุรกิจไทย 

อากุง วิซัคโซโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเมืองหลวงนูซันตารา ฝ่ายเงินทุนและการลงทุนกล่าวในเวทีธุรกิจแนะนำภาคส่วนที่น่าลงทุน ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน, เครือข่ายโทรคมนาคม, การขนส่ง, ที่อยู่อาศัย, การบำบัดน้ำ, การจัดการขยะ, โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี, โครงสร้างพื้นฐานด้านการพาณิชย์, โครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ สังคมและสาธารณะ  การศึกษา และเขตอุตสาหกรรมสีเขียว

การลงทุนในภาคส่วนเหล่านี้จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากรัฐบาลอินโดนีเซีย เปรียบได้กับการ “ปูพรมแดง” เลยทีเดียว เช่น ภาคส่วนโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยได้รับการยกเว้นภาษีนานถึง 30 ปี  ภาคส่วนการศึกษา การวิจัยและพัฒนาลดภาษีกระหน่ำมากถึง 350%  การลงทุนในนูซันตารามีโอกาสลดภาษีเงินได้เช่นกัน กระบวนการขออนุมัติโครงการทำได้รวดเร็วราบรื่นแบบฟาสต์แทร็ก

ท่องเที่ยวหนุนเศรษฐกิจไทย-อินโดนีเซีย 

อากุงกล่าวด้วยว่า ภาคการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและอินโดนีเซีย การผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดช่วยให้เศรษฐกิจทั้งสองประเทศฟื้นตัว คาดว่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไทยขยายตัว 3.5% และอินโดนีเซียขยายตัว 5.3% ภาคส่วนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในนูซันตาราเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ไทยและอินโดนีเซียจะได้เป็นศูนย์กลางการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Link

Read More

TBCI Sport Event on April 2023, co-host with Thai Golf Club Indonesia

The Thai Business Club Indonesia (TBCI) co-hosted a golf tournament with Thai Golf Club Indonesia for TGCI&TBCI Cup at Gunung Geulis Country Club on April 1, 2023

Read More

TBCI provided fund contributions to the Indonesian Red Cross

TBCI provided fund contributions to the Indonesian Red Cross to help the affected in the recent earthquake in Cianjur, West Java, Indonesia. Thanks to the Royal Thai Embassy, Jakarta for coordination.

Read More

TBCI organized a “TBCI Gathering Day”

On October 29, 2022. The Thai Business Club Indonesia (TBCI) organized a TBCI Gathering Day at the Royal Thai Embassy in Jakarta to build good relations between fellow members, various companies that operate business in Indonesia and government organizations, with Mr. Praphan Disyathat, Ambassador of Thailand to Indonesia and Khun Nitthapong Senawong, the chairman of the club gave an opening speech. For this activity, the club would like to thank Ambassador Prapan for allowing the use of the venue. Including thanks to the main sponsor Thai Women’s Club in Indonesia, 3 Army Attachés, Minister Counselors, TAT, CP Indonesia, SCG Group, PTT Group, PT Tirta Surya Raya, Permata Bank, Bangkok Bank, Kasikorn Bank , Ichitan, Central Department Store, Mitr Phol Indonesia, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, PT DSL INDONESIA and PT Perfect companion Indonesia. Congratulations to the two lucky winners who won the gold prize. and all lucky winners who received the prize together

Read More

TBCI’s activity plans for 2022 and approaches in enhancing cooperation between the Embassy and Thai and Indonesian private sectors

On 20 July 2022, H.E. Mr. Prapan Disyatat, Ambassador-Designate of the Kingdom of Thailand to the Republic of Indonesia, alongside the Embassy staff, received a courtesy call from the committee members of Thai Business Club Indonesia (TBCI), led by Mr. Nithapong Senavongse, TBCI President and Senior Vice President (SVP) Bangkok Bank PLC. Jakarta Branch. Both sides discussed the TBCI’s activity plans for 2022 and approaches in enhancing cooperation between the Embassy and Thai and Indonesian private sectors in order to support Thai businesses in Indonesia.

Read More

TBCI co-host Thai National Day​ at Royal Thai Embassy in Jakarta Dec 2021

On December 3, 2021
Thai Business Club Indonesia (TBCI) in collaboration with the Royal Thai Embassy in Jakarta, Team Thailand, Thai Golf Club and the Thai Women’s Club in Indonesia Supporting activities to celebrate the occasion of the birthday of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Maha Bhumibol Adulyadej the Great, National Day and Father’s Day 5 December 2021 at the Royal Thai Embassy in Jakarta Mrs. Jiraporn Sudanich, charge d’affaires, presided over the opening ceremony.
In organizing this event, the Embassy followed the public health measures of Jakarta by limiting the number of participants and antigen testing of all participants before attending the event.
The Thai Business Club Indonesia (TBCI) would like to thank Thai business representatives and distinguished guests for making this event a great success.

Read More